PHƯƠNG MỸ CHI - ĐẨY XE BÒ | MV MAKING
26.824 lượt xem • 05-07-2023
623
|
Chia sẻ
Bản karaoke
Bài hát
Phương Mỹ Chi

0người đăng ký


"Đẩy Xe Bò" - Phương Mỹ Chi x DTAP Âm nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ Nhặt - Nhà văn Kim Lân Credit: Âm nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ Nhặt - Nhà văn Kim Lân Executive Producer: Phan Anh Artist: Phương Mỹ Chi Creative Director: Ben Pham Di ...


Tiếp theo: