PHƯƠNG MỸ CHI x DTAP - NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI | OFFICIAL VISUALIZER
178.486 lượt xem • 18-09-2023
5N
|
Chia sẻ
Bản karaoke
Bài hát
Phương Mỹ Chi

0người đăng ký


"Những Ngôi Sao Xa Xôi" - Phương Mỹ Chi x DTAP from Album 'Vũ trụ Cò bay' Âm nhạc được lấy cảm hứng từ các tác phẩm Văn học: - Những Ngôi Sao Xa Xôi - nhà văn Lê Minh Khuê Artist: PHƯƠNG MỸ CHI Executive Producer: PHAN ANH Music Producer: DTAP Song ...


Tiếp theo: