PHƯƠNG MỸ CHI x DTAP - GỐI GẤM | OFFICIAL VISUALIZER
196.754 lượt xem • 18-09-2023
5N
|
Chia sẻ
Bản karaoke
Bài hát
Phương Mỹ Chi

0người đăng ký


"Gối Gấm" - Phương Mỹ Chi x DTAP from Album 'Vũ trụ Cò bay' Âm nhạc được lấy cảm hứng từ các tác phẩm Văn học: - Tự tình II, Lấy chồng chung, Cảnh khuya - thi sĩ Hồ Xuân Hương Artist: PHƯƠNG MỸ CHI Executive Producer: PHAN ANH Music Producer: DTAP ...


Tiếp theo: